sauna

Vizyon Sauna
+90 212 590 55 96
info@vizyonsauna.com

Kaçak sauna davasında şok

İstanbul Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişinin eksik raporuna bağlı kalınca, hukuk skandalı sayılacak bir karar verdi.

2010/1409 E. Kat Mülkiyetinden kaynaklanan aidat davasını 12. celsede bayan hakim Uğur Karataş karara bağladı. Siteyken Mahalle olan. Alkent 2000 Mahallesi'nde kendine site yönetimi diyenler, gazeteci Dursun Boran'dan aidat istedi. Boran Mahallede aidat, ortak olmaz. Burası siteyken 24.10.2000 de Belediye Meclisi Kararıyla Mahalle oldu. 3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle muhtar seçildi dedi.
Mahalle olduktan sonra kendini fes etmeyen, KMK ya geçmeyen çamlıca sitesi denen yerin sözde yöneticilerinin dava açma sıfatları yokken. Önce 2010 da Sulh Hukuk Mahkemesine alacak davası açtı. Mahkeme bir müddet davaya bakıp dosyayı yetkisiz olduğunu söyleyip 2. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme 3 sene sonra dün davanın " kısmen kabulüne karar verdi " Aşan talepleri REDDETTİ.
31.08.2005- 31.08.2006 arası ödenmeyen 4012 TL nin ödenmesine hükmetti. Ancak 20.06.2006 da B.Çekmece Belediye Encümeni'nin kaçak büyütülen 300 bin TL civarında harcama yapılan saulara verilen 4 bin TL para cezasını dikkatten kaçırdı. Bu kaçak saunalara ödenen para cezasınıda mahkeme müşterek masraf avansı- gideri kabul etti !

YARGITAYIN BOZMA SEBEBİ !

Kararı temyiz eden davalı gazeteci Dursun Boran. Bu yanlış karar Yargıtayın bozma sebebi. Hukuka ve Anayasaya aykırı dedi. Beni nasıl kaçak yapılan saunalara ödenen yıkım ve para cezası giderine zorla ortak ederler!. Bu bir hukuk skandalıdır. Mahkeme yanlış karar verdi dedi.

Aidat ödemeyi gerektiren bir durum yok. Bağımsız parsellerde 2 katlı villalarda oturan insanların çöpleri haftanın 3 günü belediyece toplanıyor. Polis güvenliği sağlıyor. Bedaş sokak aydınlatmalarını yapıyor. 112 ambulans ve sağlık hizmeti veriyor. Elektrik, su, doğalgaz saatleri bağımsız. Her villanın bahçıvanı ayrı.

Buna rağmen insanlardan ayda bin 500 lira senede 17 bin lira civarında aidat adı altında yetkisiz/ usulsüz para toplanıyor diyen mahalle sakinleri, bir gazeteci bu belgelere ulaşıp haberler yaparak, kamuoyunu bilgilendirmeseydi, hala emlakcılar site de ev sattığı yalanıyla yolsuzluğa , insanları kandırmaya devam edeceklerdi diyorlar.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 17 Haziran 2010 tarihli oybirliğiyle alınan kararında şöyle dendi:
Birden çok parselde kurulu yerde, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. İhtilafın çözümü genel hükümlere tabidir. "

Bu şu demek:

Alkent 2000 de Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. KMK uygulanmadığı için de, bir yönetici tayini, yönetim, işletme projesi, aidat, avans toplanamaz. Kat Mülkiyeti (KM ) uygulanmadığını içinde ( Yöneticilik Müessesesini sadece KM düzenlemektedir.) BİR YÖNETİMDE OLAMAZ!
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene ( Dursun Boran 'a ) iadesine 17.06.2010 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan: Dr. Alatay ÖZDEMİR. Üyeler: Ayşe Özçelik, Nurten Abacı Utku, Hüdaverdi Coşkun, Filiz Pınarcı.

3 FARKLI BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ. HAKİM NEYE GÖRE KARAR VERDİ?

Mahkeme hakimi Uğur Karataş 28.03.2013 günü 10. celsede 3 ayrı bilirkişinin farklı ( bir biriyle çelişen ) rapor verdiğini, karar vermekte zorlandığı için 4. bir uzman bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.

4 ayrı bilirkişi de kaçak saunalara ödenen para cezasını görmedi. Hakim de bu raporlara göre karar verdi. Eğer Boran ın talebi ile müşterek avansların nelerden oluştuğu, kalem kalem yazılıp, sunulsaydı onlarca kanun dışı işlere para harcandığı, kişilerin bu lüx ve kanunsuz işlere ortak edildiği görülecekti.

Şimdi Yargıtay bu skandala dair karar verecek.